Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Miasta

w dniach: od Poniedziałku do Piątku 

w godz. od 7.30 - 13.30 

lub przelewem na wskazane konto

49 87990001 0000 0000 8859 0011 - (wpłaty: podatkowe, skarbowe, czynsze)

63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 - (wpłaty: odpady komunalne, woda, ścieki)

 

Dane do przelewów z zagranicy:

 

Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1,

34-240 Jordanów

PL49 87990001 0000 0000 8859 0011 - (wpłaty: podatkowe, skarbowe, czynsze)

PL63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 - (wpłaty: odpady komunalne, woda, ścieki)

SWIFT: POLUPLPR