Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Miasta

w dniach: od Poniedziałku do Piątku 

w godz. od 7.30 - 13.30 

lub przelewem na wskazane konto

49 87990001 0000 0000 8859 0011 - (wpłaty: podatkowe, skarbowe, czynsze)

63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 - (wpłaty: odpady komunalne, woda, ścieki)

44 8799 0001 0000 0000 8859 0295 - (Strefa Płatnego Parkowania opłata dodatkowa)

 

 

 

Dane do przelewów z zagranicy:

 

Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1,

34-240 Jordanów

PL49 8799 0001 0000 0000 8859 0011 - (wpłaty: podatkowe, skarbowe, czynsze)

PL63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 - (wpłaty: odpady komunalne, woda, ścieki)

SWIFT: POLUPLPR

 


 

DRUKI WPŁAT:

 

wpłaty: podatkowe, skarbowe, czynsze:

Kwota wpłaty:
Nazwisko i imię:
Adres:
Zapłata tytułem:
Zapłata tytułem cd.:

wpłaty: odpady komunalne, woda, ścieki:

Kwota wpłaty:
Nazwisko i imię:
Adres:
Zapłata tytułem:
Zapłata tytułem cd.:

Strefa Płatnego Parkowania opłata dodatkowa:

Kwota wpłaty:
Nazwisko i imię:
Adres:
Zapłata tytułem:
Zapłata tytułem cd.: